Categorii Despre Documente

Documente școlare

Anul școlar 2023-2024

Regulament de organizare și funcționare a Colegiului Național ”Costache Negri”

BURSE ȘCOLARE 2022

Cerere transfer elevi

Alocația de stat pentru elevii care au împlinit 18 ani:

Noile programe pentru examenele naționale:

Evaluare Națională:

Bacalaureat:

Acte normative:

Alte documente:

Hotărâri de guvern:

Ordonanțe de urgență:

Ordine ale ministrului educației și cercetării:

Ordonanțe militare în perioada stării de urgență și, implicit, în perioada suspendării cursurilor:

Formulare tipizate:

cameron_queen1

Proiect de dezvoltare instituțională

Regulamentul de organizare si de functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar 2016

Clasa pregatitoare

Metodologie