Proba pluridisciplinara pentru completarea locurilor libere de la clasa a V-a

Proba pluridisciplinara pentru completarea locurilor libere de la clasa a V-a

Colegiul Național „Costache Negri” Galați organizează, în data de 27.06.2019, ora 9:00,  o probă de evaluare a cunoștințelor în vederea ocupării a 6 locuri la clasa a V-a, an școlar 2019-2020.

Proba are durata de 2 ore şi se desfăşoară după un model pluridisciplinar/interdisciplinar, conform standardelor curriculare, urmărind o sinteză a cunoştinţelor, abilităţilor, structurate în jurul competenţelor dominante ale ariilor curriculare din planul-cadru, strict necesare la debutul ciclului gimnazial. Itemii abordează elemente esenţiale din toate compartimentele disciplinelor şcolare (limba şi literatura română, limba engleză, matematică, ştiinţe ale naturii, istorie, geografie, educaţie civică, muzică şi desen).

Bibliografie minimală: manuale pentru ciclul primar aprobate MEN.

Pentru elevii care posedă certificat obținut în urma examenelor de limba engleză Young Learners (YLE), nivelurile Movers și Flyers (nivel minim necesar: A1 conform grilei CEFR– minimum 11 scuturi), se echivalează competența lingvistică specifică, aşa încât proba nu va conţine itemii de limba engleză din structura testului; ca urmare, timpul de lucru, în aceste cazuri, va fi de 1 ½ ore.

Cererile-tip pentru înscrierea la proba pluridisciplinară de evaluare a cunoştinţelor pentru clasa a V-a se primesc de la secretariatul Colegiului Naţional „Costache Negri” Galaţi, unde se şi depun, după completare, în zilele de 24.06.2019, 25.06.2019 şi 26.06.2019, în intervalul orar 09:00-15:00.

La depunere, cererile vor fi însoţite de următoarele documente:

  • Fotocopie carnet de elev – medii anuale (originalul pentru verificare);
  • Fotocopie certificat de naştere (originalul pentru verificare);
  • Fotocopie certificat obținut în urma examenelor de limba engleză Young Learners (YLE), nivelurile Movers și Flyers (nivel minim necesar: A1 conform grilei CEFR– minimum 11 scuturi)  pentru echivalarea competenței lingvistice la disciplina limba engleză.

DIRECTOR,

Prof. Andra Ionescu