Programul Erasmus+ – selecția elevilor

Programul Erasmus+ – selecția elevilor

ANUNȚ

PRIVIND SELECȚIA ELEVILOR PARTICIPANȚI

LA PROIECTUL CU NR. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000062304,

din cadrul programului Erasmus+

 

Ca urmare a aprobării proiectului de acreditare a liceului nostru ca Școală Erasmus+, având nr. de referința 2021-1-RO01-KA120-SCH-000046770, Acțiunea Cheie 1, și în baza contractului de finanțare încheiat cu ANPCDEFP pentru Proiectul cu nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000062304, Colegiul National „Costache Negri” din Galați,  organizează, în perioada 27.01.2023-10.02.2023, concursul de selecție a elevilor participanți la proiect.

Selecția se adresează exclusiv elevilor Colegiului Național „Costache Negri”, Galați, din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, având în vedere obiectivele proiectului, perioada de desfășurare a acestuia și specificul grupului-țintă prezentat în formularul de candidatură.

Vor fi selectați, în vederea desfășurării activităților, 17 elevi. Dintre cele 17 locuri scoase la concurs, un loc este rezervat pentru selecția unui elev cu cerințe educaționale speciale, respectiv un loc pentru un elev cu venituri reduse.

Calendarul selecției:

 • Perioada de înscriere: 27.01.2023-03.02.2023, ora 13.
 • Evaluarea dosarelor: 03.02.2023-08.02.2023.
 • Anunțarea rezultatelor selecției: 08.02.2023-10.02.2023.

Procedura de selecție:

Documente/materiale necesare pentru înscriere:

Documentele printabile vor fi depuse la secretariat într-un dosar cu șină, Acesta va cuprinde, în ordinea de mai jos, următoarele documente:

 • foaia de titlu,
 • cererea de înscriere,
 • fișa de evaluare completată doar cu numele candidatului,
 • acordul de utilizare a datelor cu caracter personal,
 • curriculum vitae în format Europass,
 • scrisoarea de intenție/de motivație în limba engleză și în limba franceză,
 • adeverințe, diplome, alte documente (în copie) care să probeze implicarea elevului în activități, proiecte, acțiuni de voluntariat etc.,
 • angajamentul părintelui,
 • declarația părintelui privind starea de sănătate,
 • declarația părintelui privind venitul mediu pe membru de familie, doar în cazul în care se candidează pentru locul destinat persoanelor cu venituri reduse,
 • document doveditor (eliberat de CJRAE) care să dovedească încadrarea elevului în categoria celor cu cerințe educaționale speciale, doar în cazul elevilor care au în vedere candidatura pentru locul special rezervat.

În vederea evaluării competențelor digitale, lingvistice și organizatorice, dar și a motivației candidatului, se vor realiza și trimite pe adresa de e-mail cncn.erasmus@gmail.com următoarele materiale:

 • un material digital (afiș, prezentare ppt, video, pliant, joc) pentru o campanie desfășurată pe una dintre temele următoare: Educație media, Dezvoltare durabilă sau Incluziune/nediscriminare,
 • discurs video de autoprezentare (format video .mpeg, .avi, .mp4) – 2-4 minute în limba engleză,
 • discurs video de autoprezentare (format .mpeg, .avi, .mp4) – 2-4 minute în limba franceză,
 • un material digital de promovare a școlii/ a ofertei educaționale a școlii