Programul Erasmus+ – selecția elevilor

Programul Erasmus+ – selecția elevilor

ANUNȚ

PRIVIND SELECȚIA ELEVILOR PARTICIPANȚI

LA PROIECTUL cu Nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000147292,

din cadrul programului Erasmus+

https://cncnerasmus.wixsite.com/website-1

Ca urmare a aprobării proiectului de acreditare a liceului nostru ca Școală Erasmus+, având nr. de referința 2021-1-RO01-KA120-SCH-000046770, Acțiunea Cheie 1, și în baza contractului de finanțare încheiat cu ANPCDEFP pentru Proiectul cu nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000147292, Colegiul National „Costache Negri” din Galați,  organizează,  concursul de selecție a elevilor participanți la proiect.

Selecția se adresează exclusiv elevilor Colegiului Național „Costache Negri”, Galați, din clasele a IX-aa X-a și a XI-a, având în vedere obiectivele proiectului, perioada de desfășurare a acestuia și specificul grupului-țintă prezentat în formularul de candidatură.

Vor fi selectați, în vederea desfășurării activităților, 20 de elevi.

Având în vedere schimbările în protocolul de colaborare cu partenerii și numărul candidaților, se extinde selecția Erasmus și la elevii claselor a IX-a. Se modifică și calendarul selecției în mod corespunzător. Pentru egalitate de șanse, în etapa a doua, selecția este deschisă doar elevilor de la clasa a IX-a. Procedura de selecție pentru clasa a IX-a este aceeași ca pentru clasele mai mari. Codul pentru classroom va fi trimis prin intermediul profesorilor diriginți

Calendarul selecției:

 • Perioada de înscriere (clasele a X-a și a XI-a): 27.10.2023-03.11.2023, ora 14 (documente depuse în format fizic), respectiv ora 20 (documente depuse în format electronic).
 • Perioada de înscriere (clasele a IX-a): 10.11.2023-20.11.2023, ora 14.
 • Evaluarea dosarelor 06.11.2023-24.11.2023.
 • Anunțarea rezultatelor selecției: 22.11.2023-24.11.2023.

Procedura de selecție:

Profilul grupului-țintă

Art. 1. Pentru selecția grupului de 20 de elevi, se pot înscrie, cu respectarea prevederilor formularului de aplicație al proiectului, elevi ai Colegiului Național „Costache Negri”, Galați, din clasele a X-a și a XI-a, care îndeplinesc toate criteriile din prezenta metodologie.

Art. 2. Profilul grupului-țintă (criterii generale):

 1. elevi care cunosc limba engleză sau limba franceză, minimum la nivelul B1 din Cadrul European Comun de Referinţă al Limbilor Străine;
 2. elevi care pot utiliza instrumentele digitale la nivel mediu (prelucrarea imaginilor cu minime modificări, crearea unor afișe, scheme etc., utilizarea unor programe digitale în scop educațional) sau la nivel avansat (prelucrare foto-video; creare de site-uri web sau crearea unor programe digitale);
 3. elevi motivați, cu un comportament ireproșabil, reflectat în notele la purtare și în caracterizarea dirigintelui și a Consiliului clasei;
 4. elevi cu rezultate bune la învățătură, care dovedesc astfel că pot susține atât activitățile școlare, cât și pe cele extrașcolare;
 5. elevi cu disponibilitate de a lucra în timpul liber, care pot aloca cel puțin 4-5 ore pe săptămână pentru proiectarea, desfășurarea și diseminarea activităților din proiect, atât în timpul desfășurării proiectului, cât și în anii școlari următori (în perioada de follow-up);
 6. elevi care dau dovadă de seriozitate, de simț organizatoric;
 7. elevi care sunt apți din punct de vedere medical pentru a participa la astfel de activități;
 8. elevi care pot caza, în familiile proprii, elevii parteneri;
 9. elevi care NU au mai participat în mobilități Erasmus+ în timpul cursurilor liceale.

Documente/materiale necesare pentru înscriere:

Documentele printabile vor fi depuse la secretariat într-un dosar cu șină, Acesta va cuprinde, în ordinea de mai jos, următoarele documente:

 1. foaia de titlu,
 2. cererea de înscriere ,
 3. fișa de evaluare completată doar cu numele candidatului,
 4. copie a actului de identitate,
 5. acordul de utilizare a datelor cu caracter personal,
 6. curriculum vitae în format Europass, redactat în limba română,
 7. adeverințe, diplome, alte documente (în copie) care să probeze implicarea elevului în activități, proiecte, acțiuni de voluntariat etc.,
 8. angajamentul părintelui,
 9. declarația părintelui privind starea de sănătate și alte situații relevante pentru proiect,
 10. documente doveditoare privind starea medicală sau apartenența la categorii dezavantajate.

Art. 4. În vederea evaluării competențelor digitale, lingvistice și organizatorice, dar și a motivației candidatului, se vor realiza următoarele materiale:

 1. un material digital (prezentare ppt, video, joc electronic de tip Escape room/Evadare, Google site) pentru o campanie desfășurată pe una dintre temele următoare: Educație media, Dezvoltare durabilă sau Incluziune/nediscriminare. Atenție! Alegeți un subiect particular și nu unul general. De ex. pentru tema Educație media, se pot alege subiecte precum Informare vs. manipulare. Știri, opinii, informații false sau Siguranța pe internet.
 2. discurs video (format video .mpeg, .avi, .mp4, max. 200Mb) de 4-5 minute în limba română.
 3. discurs video de autoprezentare (format video .mpeg, .avi, .mp4, max. 200Mb) – 2-3 minute în limba engleză.
 4. discurs video de autoprezentare (format .mpeg, .avi, .mp4, max. 200Mb) – 2-3 minute în limba franceză.
 5. un material digital de promovare a școlii/ a ofertei educaționale a școlii în limba română și într-o altă limbă (franceză sau engleză).