Admitere la liceu – probe de aptitudini, profil pedagogic- Rezultate

Admitere la liceu – probe de aptitudini, profil pedagogic- Rezultate

   ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

LA PROFILUL PEDAGOGIC

 SPECIALIZĂRILE:  ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE,

 EDUCATOR-PUERICULTOR

 ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 16 – 17 mai 2022

ACTE NECESARE LA INSCRIERE :

 •  fişa de înscriere de la şcoala gimnazială,
 • -adeverinţă medicală că este apt/aptă să susţină proba sportivă.

 SUSŢINEREA PROBELOR: 18-20 MAI 2022

1. Proba de aptitudini muzicale

Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:

 • intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învățate în clasele I-VIII;
 • reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

Aptitudinile investigate sunt:

 • auzul specific;
 • simțul ritmic;
 • memoria muzicală;
 • calitățile vocale.
 1. Proba de aptitudini fizice

Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:

 • reproducerea, după model, a 2-3 exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor;
 • 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a, a VI-a, executate izolat;
 • alergare 600 de metri – fără cerință de timp (implică un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt:

 • memorie motrică și coordonarea,
 • starea funcțională a coloanei vertebrale,
 • funcția normală a sistemului cardiorespirator.

 

 1. Proba de aptitudini artistice

Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie.

Aptitudinile investigate sunt:

 • receptarea culorilor și a proporțiilor dintre obiecte;
 • încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaț
 1. Interviu

Interviul constă în:

 • lectură la prima vedere a unui text literar;
 • conversație cu membrii comisiei pornind de la textul dat/tema textului dat (se verifică capacitatea de întelegere, de argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a cuvântului).

Aptitudinile investigate sunt:

 • capacitatea de a comunica;
 • dicția
 • capacitatea de argumentare.

NOTĂ:

 1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu „admis” sau „respins”.
 2. Respingerea la o probă atrage după sine obținerea calificativului „respins” la probele de aptitudini.
 3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini.

 

 

EDUCAŢIE ARTISTICĂ:

 • bloc desen A3
 • pahar
 • pensule
 • acuarele
 • creion
 • radieră
 • planşetă