Programul „Bani de liceu”

Programul „Bani de liceu”

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI DE PROTECȚIE SOCIALĂ BANI DE LICEU,  AN ȘCOLAR 2021-2022

  • 15 septembrie – 25 septembrie – depunerea cererilor
  • 26 septembrie – 15 octombrie – efectuarea anchetelor sociale și evaluarea eligibilității cererilor depuse
  • 25 septembrie – 16 octombrie – centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat
  • 17 octombrie – afișarea pe Internet a listei beneficiarilor
  • 18 octombrie – 21 octombrie – depunerea contestațiilor
  • 22 octombrie – 25 octombrie – rezolvarea contestațiilor

Beneficiari sunt elevii care se află în întreținerea familiilor al căror VENIT BRUT LUNAR pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie și august 2021)  este de maximum 500 lei.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PROGRAMULUI “BANI DE LICEU”

1.CERERE TIPcompletată de elev cu autorizarea reprezentantului legal care se poate complete la secretariatul şcolii sau descărca de  aici: cerere bani de liceu 2021

Cererea va fi însoţită de următoarele documente, care vor fi puse într-un dosar, pe care este specificat, cu majuscule, NUMELE ȘI PRENUMELE BENEFICIARULUI ȘI CLASA.

2.COPIE A CERTIFICATULUI DE NAȘTERE  ŞI A CĂRȚII DE IDENTITATE ALE ELEVULUI 

3.COPII ALE CĂRȚII DE IDENTITATE A PĂRINȚILOR/ REPREZENTANTULUI LEGAL

4.COPIE A CERTIFICATULUI DE NAȘTERE SAU A CĂRȚII DE IDENTITATE ALE CELORLALȚI MEMBRI AI FAMILIEI

5.ADEVERINTE DE ELEVI SAU STUDENŢI PENTRU FRAŢI/ SURORI

6.ACTE DOVEDITOARE care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaș al eroilor revoluţiei, bolnav de TBC aflat în evidenţa dispensarului școlar, acte doveditoare care să ateste că suferă de: diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronsic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002  privind organizarea si funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei. La depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original. Se vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă se va trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul. 

7.ACTE DOVEDITOARE, ÎN ORIGINAL, PRIVIND VENITURILE MEMBRILOR FAMILIEI:

  • ADEVERINTA VENIT BRUT LUNAR / MEMBRU FAMILIE REALIZAT ÎN ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE, IULIE, AUGUST) MAXIMUM 500 RON/ MEMBRU DE FAMILIE.
  • CUPOANELE DE PENSIE pentru ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE, IULIE, AUGUST) MAXIMUM 500 RON/membru de familie.
  • CUPON DE SOMAJ dacă părinţii sunt şomeri (aceasta formă de venit NU ARE CARACTER PERMANENT și nu se încadrează in prevederile art. 3 alin. 1 din H.G. 1488/2004, dar certifică încadrarea într-o anumită categorie de venit).
  • DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE PENTRU MEMBRII MAJORI AI FAMILIEI CU VENIT ZERO in ultimele 3 luni.

8.ADEVERINTA DE LA PRIMĂRIE PENTRU MEMBRII FAMILIEI, CĂ DEȚIN sau NU PAMANT. Pentru cei care dețin pământ, sa se precizeze pe adeverință care este venitul anual aferent suprafeței agricole.

9.ADEVERINŢA DE LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ privind veniturile obţinute din alte activităţi (terenuri agricole, închirieri de locuinţe) – certificat fiscal pentru fiecare membru, în parte.

10. HOTĂRÂREA DE DIVORȚ ŞI DE PENSIE ALIMENTARA – dacă este cazul (copie si original)

11. Certificat de deces (părinte) unde este cazul (copie și original).

12. ANCHETA SOCIALĂ conform LEGII nr. 416/2001, modificată și completată prin Legea nr. 276/2010, efectuată de autorităţile locale pentru verificarea veridicității declarațiilor de venit și a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar. Ancheta sociala se depune, conform calendarului, în perioada 26 septembrie -15 octombrie 2021.

13. Pentru elevii din clasa a IX- a: adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară unde au absolvit clasa a VIII-a, din care să rezulte MEDIA GENERALĂ și NUMĂRUL DE ABSENŢE NEMOTIVATE din anul școlar anterior depunerii cererii.