Evaluare națională – vizualizare lucrări

Evaluare națională – vizualizare lucrări

Eventualele contestaţii se vor depune:

  •  ÎN DATA DE 22.06.2020, ÎNTRE ORELE 16.00-19.00
    și
  •  ÎN DATA DE 23.06.2020, ÎNTRE ORELE 8.00-12.00
  •  la sediul Colegiului Național ”Costache Negri”
    sau
  • online la adresa de email office@cncn.ro.

Modelul de cerere se poate descărca de aici: Cerere_ contestatie_2020.

Cererea se semnează atât de către candidat, cât și de către părinte/reprezentant legal.

Vă rugăm să acordați maximă atenție următorului paragraf:

„Nota obținută în etapa de soluționare a contestațiilor este nota definitivă, indiferent de  punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.”

(Art. 8 alin.(4) din OMEN 4916/2019, cu modificările și completările ulterioare)