ADMITERE- profil pedagogic- Rezultate

ADMITERE- profil pedagogic- Rezultate

ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE  DE APTITUDINI, ELIBERAREA/TRANSMITEREA DOCUMENTELOR NECESARE ÎNSCRIERII CANDIDAŢILOR LA ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT, PROFIL PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA ÎNVĂŢĂTOR – EDUCATOARE, AN ŞCOLAR 2020 – 2021

2 – 5 IUNIE 2020Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini se realizează la unitatea şcolară de provenienţă a elevului.

 – Pentru înscriere, unitatea de învăţământ completează:

1) Anexa la Fişa de înscriere (se completează în câmpul dedicat şcolii de provenienţă cu datele personale ale candidatului, se semnează de către directorul unităţii de învăţământ şi se aplică ştampila);

2) Fişa de aptitudini (se completează de către comisia de admitere din unitatea de învăţământ de provenienţă, se semnează de către Preşedintele comisiei şi se aplică ştampila).

ATENŢIE! Pe fișa de aptitudini, nu se completează calificativul Admis/Respins.

Anexa la Fişa de înscriere şi Fişa de aptitudini se transmit  de către unitatea de învăţământ de provenienţă a elevului, la următoarea adresă de e-mail office@cncn.ro.

– Colegiul Naţional „Costache Negri” va transmite confirmarea primirii documentelor de înscriere pe adresa de e-mail a unităţii de învăţământ de provenienţă a candidatului.

9 – 12 IUNIE 2020 Echivalarea probelor de aptitudini de către Comisia de admitere din unitatea de învăţământ preuniversitar liceal pedagogic. 

12 IUNIE 2020  Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini prin afişarea la avizierul şi pe site-ul Colegiului Naţional „Costache Negri”.

 

PENTRU URMĂTOARELE ETAPE DIN CALENDARUL DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE STAT, VOM REVENI CU PRECIZĂRI