Anunț privind probele de aptitudini, profil pedagogic 2020

Anunț privind probele de aptitudini, profil pedagogic 2020

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND PROBELE DE APTITUDINI

STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA LA PROFILUL PEDAGOGIC – SPECIALITATEA ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOARE

  

 1. Proba de aptitudini muzicale

Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:

 • intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învățate în clasele I-VIII,
 • reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

2. Proba de aptitudini fizice

Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:

 • reproducerea, după model, a 2-3 exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor,
 • 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a, a VI-a, executate izolat,
 • alergare 600 de metri – fără cerință de timp (implică un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt:

 • memorie motrică și coordonare,
 • starea funcțională a coloanei vertebrale,
 • funcție normală a sistemului cardio-respirator.

3. Proba de aptitudini artistice

Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.

Aptitudinile investigate sunt:

 • receptarea culorilor, a proporțiilor dintre obiecte,
 • încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.

4. Interviu

Interviul constă în:

 • recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere),
 • lectură la prima vedere,
 • participare la o conversație cu comisia pe o temă dată de aceasta (se urmărește capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerull de discuție).

Aptitudinile investigate sunt:

 • capacitatea de a comunica,
 • dicția.

NOTĂ:

 1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu „admis” sau „respins”.
 2. Respingerea la o probă atrage după sine obținerea calificativului „respins” la probele de aptitudini.
 3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini.
 4. Comisia pentru fiecare probă de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu și unul de liceu.
 5. Președintele comisiei este directorul unității de învățământ.