Admitere 2019 – probele de aptitudini, profil pedagogic

Admitere 2019 – probele de aptitudini, profil pedagogic

ANUNŢ IMPORTANT

ÎNSCRIERILE LA PROBELE DE APTITUDINI PENTRU ÎNVAŢĂTORI – EDUCATOARE 2019

SE FAC ŞI AZI 14.05.2019 PÂNĂ LA ORELE 16.00

                   Probele se vor susţine după vechiul calendar:

PROBĂ INTERVIU:                                        15.05.2019           – ora 8.00

PROBĂ APTITUDINI MUZICALE:           16.05.2019           – ora 8.00

PROBĂ APTITUDINI ARTISTICE             16.05.2019       

PROBĂ APTITUDINI FIZICE                       17.05.2019           – ora 7.30

 

STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA

ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

LA PROFILUL PEDAGOGIC

SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE

 ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 13 – 14 mai 2019

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE :

 – fişa de înscrire de la şcoala gimnazială

– adeverinţă medicală că este apt/aptă să susţină proba sportivă

  SUSŢINEREA PROBELOR

 1. Proba de aptitudini muzicale – 16.05.2019

Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:

 • intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învățate în clasele I-VIII,
 • reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.
 1. Proba de aptitudini fizice – 17.05.2019

Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:

 • reproducerea, după model, a 2-3 exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor,
 • 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a, a VI-a, executate izolat,
 • alergare 600 de metri – fără cerință de timp (implică un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt:

 • memorie motrică și coordonare,
 • starea funcțională a coloanei vertebrale,
 • funcție normală a sistemului cardio-respirator.
 1. Proba de aptitudini artistice – 16.05.2019

Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.

Aptitudinile investigate sunt:

 • receptarea culorilor, a proporțiilor dintre obiecte,
 • încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaț
 1. Interviu – 15.05.2019

Interviul constă în:

 • recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere),
 • lectură la prima vedere,
 • participare la o conversație cu comisia pe o temă dată de aceasta (se urmărește capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerull de discuție).

Aptitudinile investigate sunt:

 • capacitatea de a comunica,
 • dicția.

NOTĂ:

 1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu „admis” sau „respins”.
 2. Respingerea la o probă atrage după sine obținerea calificativului „respins” la probele de aptitudini.
 3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini.
 4. Comisia pentru fiecare probă de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu și unul de liceu.
 5. Președintele comisiei este directorul unității de învățământ.

EDUCAŢIE ARTISTICĂ:

 – bloc desen A3

– pahar

– pensule

– acuarele

– creion

– radieră

– planşetă