Bacalaureat 2019

Bacalaureat 2019

BACALAUREAT 2019 – PROBA C, COMPETENȚE LINGVISTICE LA LIMBA MODERNĂ

MIERCURI, 12.06.2019

PROBELE SE VOR DESFĂŞURA ASTFEL:

  1. AUDIŢIE, ORA 12.00 (timp de lucru 20 de minute)
  2. SCRIS, ORA 13.00 (timp de lucru 120 de minute)

CANDIDAŢII SUNT RUGAŢI SĂ FIE PREZENŢI LA ORA 11.30 PENTRU AUDIŢIE ŞI SCRIS, CU B.I/C.I SAU PAŞAPORT.

Repartizare AUDITIE-SCRIS 12.06.2019

CANDIDAŢII NU AU VOIE SĂ PĂRĂSEASCĂ INCINTA UNITĂŢII ŞCOLARE PE PERIOADA PAUZEI DINTRE AUDIŢIE ŞI SCRIS.

CANDIDAŢII AU VOIE CU STILOU SAU PIX CU CERNEALĂ ALBASTRĂ PENTRU CELE 2 (DOUĂ) PROBE.

JOI 13.06.2019

SE VA DESFĂŞURA PROBA DE ORAL LA LIMBA ENGLEZĂ şi LA LIMBA FRANCEZĂ CONFORM REPARTIZARE Proba ORAL 13.06.2019

 

COMPETENȚE DIGITALE 2019:

          SUSŢINEREA PROBEI D – COMPETENŢE DIGITALE  – SE VA FACE ÎN ZILELE: 07.06.2019, 10.06.2019, 11.06.2019.

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR

ANUNȚ IMPORTANT

PROBA ÎNCEPE ÎN FIECARE ZI LA ORA 13.00

ȘI AVEȚI LA DISPOZIȚIE 1 ORĂ ȘI 30 MINUTE

ACCESUL ÎN LABORATOARELE DE INFORMATICĂ SE FACE LA ORA 12,30.

PREZENȚA ESTE OBLIGATORIE,       

  NU SE ACCEPTĂ ÎNTÂRZIERI,

  IAR CEI CE LIPSESC SUNT CONSIDERAȚI NEPREZENTAȚI LA PROBA COMPETENȚE DIGITALE.

      Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de stocare a informaţiei, de calcul sau de comunicare.

       Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.