Proba pluridisciplinara pentru completarea locurilor libere de la clasa a V-a

Proba pluridisciplinara pentru completarea locurilor libere de la clasa a V-a

Ca urmare a mobilităţii elevilor la sfârşitul ciclului primar, la Colegiul Naţional „C. Negri” Galaţi,  a rezultat un număr de 16 locuri libere în efectivul normat al celor două clase a V-a pentru anul şcolar 2017-2018.

În vederea completării efectivelor pentru  aceste clase, în data de 04.07.2017, ora 9,00, vom organiza o probă de evaluare a cunoştinţelor.

Proba are durata de 2 ore şi se desfăşoară după un model pluridisciplinar/interdisciplinar, conform standardelor curriculare, urmărind o sinteză a cunoştinţelor, abilităţilor, structurate în jurul competenţelor dominante ale ariilor curriculare din planul-cadru, strict necesare la debutul ciclului gimnazial. Itemii abordează elemente esenţiale din toate compartimentele disciplinelor şcolare (limba şi literatura română, limba engleză, matematică, ştiinţe ale naturii, istorie, geografie, educaţie civică, muzică şi desen).

Pentru elevii care posedă certificat obținut în urma examenelor de limba engleză Young Learners (YLE), nivelurile Movers și Flyers (nivel minim necesar: A1 conform grilei CEFR – minimum 11 scuturi),  se echivalează competența lingvistică specifică, aşa încât proba nu va conţine itemii de limba engleză din structura testului; ca urmare, timpul de lucru, în aceste cazuri, va fi de 1 ½  ore.

Bibliografie minimală: manuale pentru ciclul primar aprobate MEN şi culegerea „Armonii curriculare” – probe pentru verificarea cunoştinţelor de clasa a IV-a, broşură elaborată de colectivul de cadre didactice de la Colegiul Naţional „Costache Negri”.

Cererile-tip pentru înscrierea la proba pluridisciplinară de evaluare a cunoştinţelor pentru clasa a V-a se primesc  de la secretariatul Colegiului Naţional „Costache Negri” Galaţi, unde se şi depun, după completare, în zilele de 28.06.2017, 29.06.2017 şi 30.06.2017, în intervalul orar 14,30-17,00.

La depunere, cererile vor fi însoţite de următoarele documente:

  • Fotocopie carnet de elev – medii anuale (originalul pentru verificare);
  • Fotocopie certificat de naştere (originalul pentru verificare);
  • Fotocopie certificat obținut în urma examenelor de limba engleză Young Learners (YLE), nivelurile Movers și Flyers (nivel minim necesar: A1 conform grilei CEFR – minimum 11 scuturi)  pentru echivalarea competenței lingvistice la disciplina limba engleză.

 

DIRECTOR,

Prof. Andra Ionescu