Categorii oferte Baza Materiala

Baza materială

Localul școlii este clădire de patrimoniu, inclus în categoria clădirilormonument istoric.

1. Spații de învățământ:

 • 31 de săli de clasă;
 • 3 laboratoare: fizica, chimie, biologie dotate cu materiale didactice si aparatură audio-video moderne (calculatoare racordate la internet, video proiectoare, laptop);
 • 1 cabinet de limbi moderne (dotat cu calculator racordat la internet, videoproiector, CD player);
 • 2 cabinete de informatică (40 de calculatoare în rețea);
 • 1 centru de informare si instruire (realizat în 2007 în urma unui proiect pentru obținere de granturi);
 • 1 sala de sport;
 • 2 terenuri de sport bituminate.

2. Cabinet de asistență psihopedagogică

3. Cabinet de logopedie

4. Biblioteca școlară (22 500 de titluri dintre care 3000 în limba franceză):

 • sală de lectură;
 • depozit de carte.

5. Sală de festivități

6. Rețea inter și intranet

7. Spații de cazare:

 • 1 internat cu 250 locuri;
 • 4 săli de clasă pentru pregătirea elevilor;
 • 1 cabinet medical;
 • 1 cabinet stomatologic.

8. Bloc alimentar:

 • bucătărie;
 • sală de mese (160 locuri).

9. Spălătorie