Categorii Despre Cambridge, Trinity, IELTS

Examene în limba engleză organizate la Colegiul Național “Costache Negri”, Galați în parteneriat cu European Examinations Centre, București

Examene în limba engleză organizate la Colegiul Național “Costache Negri”, Galați

în parteneriat cu European Examinations Centre, București

cambridgeExamenele Cambridge

La Colegiul nostru organizăm toata paleta de examene Cambridge incepând de la YLE (Starters, Movers si Flyers) si continuând cu A2 Ket,B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced și C2 Proficiency.În urma promovării acestor examene elevii primesc certificate lingvistice eliberate de Cambridge Assessment care sunt valabile toată viața și care echivalează probele lingvistice  naționale  dupa cum urmează:

 • Movers și Flyers sunt folosite pentru echivalarea probei de limba engleză de admitere in clasa a V-a la clasele cu studiu intensiv al limbii engleze;
 • A2 Ket și B1 Preliminary sunt folosite pentru a echivala examenul de admitere la clasele cu predare în regim intensiv și bilingv;
 • B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced si C2 Proficiency sunt folosite pentru a echivala proba de competențe lingvistice la limba engleză pentru examenul de Bacalaureat.

Examenele IELTS

IELTS este cel mai popular tip de examen de limba engleză din lume folosit pentru continuarea studiilor, ocuparea unui loc de muncă sau pentru emigrare.Certificatul obținut are o valabilitate de 2 ani de la data emiterii.Acest tip de examen testează abilitățile candidatului de a asculta, înțelege,  redacta un text și de a vorbi în limba engleză.Se poate echivala cu proba de competențe lingvistice la limba engleză pentru examenul de Bacalaureat de la banda 4 până la banda 9.Organizăm acest tip de examen în format computer based o data pe an (în luna mai)

Examenele Trinity

Se desfășoară sub forma unei conversații cu un vorbitor nativ (britanic). Examenul se desfășoară online prin aplicația Zoom.

Certificatul obținut este valabil toată viața și este recunoscut internațional. Nu se echivalează cu niciun examen național din Romania. Susținerea unui astfel de examen are rolul de a stimula învățarea limbii engleze de la o vârstă fragedă și de construi încrederea în propriile abilități de a conduce un dialog în această limbă.

GESE 1- nivel 1- pre-A1-durează 5 minute

Candidatul trebuie să știe:

 • să salute evaluatorul
 • să înțeleagă instrucțiuni simple
 • să dea răspunsuri la întrebări simple
 • să dea informații personale (nume, vârstă)
 • să identifice și să numească obiecte din imaginile prezentate de examinator
 • verbele: go, come, show, point, give, touch, stand up
 • cuvintele interogative: what? how many? how old?
 • pronumele demonstrative :this, that, these, those
 • presentul verbului a fi (to be)
 • substantive simple la singular și plural (shoe/shoes, foot/feet)
 • adjective simple (small, tall, green)
 • articolul a/a/the
 • pronumele personale I, you, he, she, it, they
 • adjectivele posesive my,your,his,her
 • să denumească obiectele din jur incluzând obiectele din clasă
 • părțile de bază ale corpului
 • animale domestice și sălbatice comune
 • numerele pănă la 20
 • obiecte de îmbrăcăminte
 • să pronunțe corect cuvintele folosite

GESE-nivel 2- A1-durează 6 minute

Candidatul trebuie să știe:

 • să înțeleagă întrebări și propoziții simple
 • să răpundă cu acțiunile cerute
 • să folosească cuvinte de baza și construcții simple
 • să indice poziția lucrurilor și a persoanelor
 • să descrie oameni, animale și locuri într-un limbaj simplu
 • să folosească prezentul simplu și prezentul continuu
 • să știe să formuleze întrebări la prezentul simplu și prezentul continuu
 • să știe cuvintele who? when? where? how?
 • să știe cuvintele some, any
 • să cunoască structurile: There is/are and has/have got/have you got? Do you have?
 • să știe prepozițiile in, on, under, between, next to
 • pronumele și adjectivele posesive
 • camerele din casă
 • obiectele din casă
 • familia și prietenii
 • animale de companie
 • zilele săptămânii și lunile anului
 • să pronunțe corect cuvintele folosite
 • ora și datele

GESE 3- nivel A2.1-durează 7 minute

Candidatul trebuie să știe:

 • să arate înțelegerea mesajului răspunzând corect la întrebări și comenzi
 • să folosească structuri scurte pentru a vorbi despre situații din viața de zi cu zi
 • să adreseze întrebări examinatorului
 • să folosească elemetele de legatură: and și then
 • să descrie rutine zilnice și să spună cât este ceasul
 • să spună datele în engleză
 • să folosească Present Simple, Present Continuous, Past Simple (verb to be), Can/Can’t
 • să folosească prepozițiile de mișcare( from, to, up, down, along, across), de timp (in,on,at), de loc ( near, in front of, behind, opposite)
 • să folosească corect elemente de vocabular care denumesc: meserii, instituții(school,police,etc), viață domestica,vremea,timpul liber,
 • să pronunțe corect cuvintele folosite și să folosească intonația potrivită