Inscrierea in invatamantul primar – 2017

Inscrierea in invatamantul primar – 2017

Descrierea unităţii de învăţământ

Colegiul Naţional „Costache Negri” Galaţi
Str. Brăilei nr. 134
Telefon: 0236430650
 

Circumscripţia şcolară

Nu există circumscripţie şcolară.

Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar

Informaţii pentru părinţi

Numărul de clase şi numărul de locuri

 • În anul şcolar 2017 – 2018 vom avea 2 clase pregătitoare cu 50 de locuri (25 de locuri pentru fiecare clasă).
 • Cele două clase pregătitoare își vor desfășura cursurile în clădirea special amenajată din incinta Colegiului Național „Costache Negri”.

Perioada de înscriere

 • Înscrierile se vor face în perioada 27.02.2017 – 16.03.2017.

Acte necesare la înscrierea în clasa pregătitoare anul şcolar 2017 – 2018

 • cerere-tip;
 • fotocopie a CI/BI părinţi*;
 • fotocopie a certificatului de naştere al copilului*;
 • în cazul în care copilul împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017 este necesară fotocopia evaluării  dezvoltării psihosomatice de la CJRAE*;
 • documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale (conform Metodologiei) şi a criteriilor specifice ale unităţii;
 • dovada de vaccinări în original.

              *Documentele vor fi  certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii pe baza documentelor originale.

Criterii specifice (avizate de Inspectoratul Școlar Județean Galați)

 • frecventarea învățământului preprimar: grupă mică, grupă mijlocie, grupă mare,
 • părinți salariați ai Colegiului Național „Costache Negri”,
 • părinți salariați ai unor instituții cu care Colegiul Național „Costache Negri” are acorduri de parteneriat,
 • locul de muncă al părinților situat în apropierea școlii (distanțe mai mici de 1 kilometru).

„Ziua porţilor deschise”

 

 

 

În data de 28.02.2017, între orele 10,00 și 14,00 va fi organizată „Ziua porţilor deschise” în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare.

 

 

Alte informaţii privind înscrierea

 • Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare an şcolar 2017 – 2018 se va completa la secretariatul unităţii de învăţământ;
 • În vederea asigurării fluenţei procedurilor şi a evitării aglomeraţiei, înscrierea se va face exclusiv în urma programării telefonice a părinţilor pentru completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere;
 • Numărul de telefon al secretariatului şcolii noastre, unde puteţi obţine informaţii şi vă puteţi programa, de luni până vineri,  între orele 9,00 – 15,00, este 0236430650;
 • Ordinea programării telefonice nu presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau acordarea unei priorităţi la înscriere;
 • Programul unităţii de învăţământ  este de luni până vineri între orele 8,00 – 20,00 şi sâmbăta între orele 8,00 – 13,00.

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor

 • Părinţii vor solicita realizarea evaluării psihosomatice a copilului care împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017, prin completarea şi depunerea unei cereri în format tipizat, la Colegiul Naţional „Costache Negri” Galaţi;
 • Evaluările se vor realiza la Colegiul Naţional „Costache Negri”, la o dată ce va fi comunicată unităţii şcolare de către CJRAE.
 • Evaluarea psihosomatică se realizează în perioada 22.02.2017 – 14.03.2017.
 • La data şi ora stabilită pentru evaluare, părinţii au obligaţia prezentării următoarelor documente: fotocopie a certificatului de naştere al copilului şi adeverinţă medicală/aviz medical de la medicul de familie cu specificaţia „apt pentru şcoală”
 • Recomandarea privind rezultatul evaluării va fi inclusă în dosarul de înscriere ce se depune la secretariatul unităţii şcolare. Rezultatul recomandării nu poate fi contestat.

TelVerde judeţean

Telefonul verde al Inspectoratului Şcolar Galaţi: 0800816236

Număr disponibil  în intervalul orar:
   08.00 – 16.30 de luni până joi și
   08.00 – 14.00,  vineri.